1 2 3

Pensioenverzekeringen

Met een goede pensioenvoorziening kunt u, na het afsluiten van uw actieve loopbaan, onbezorgd genieten van uw vrije tijd, zonder ernstig terug te vallen in uw bestedingspatroon.

EURO HYPO SEGUR heeft een aanbod van drie verzekeringspolissen met ongekend hoge stijgingsgaranties. De aanbevolen verzekeringspolissen kunnen o.m. voor de volgende doeleinden worden aangewend:

PENSIOEN- en LEVENSVERZEKERING

De bovengenoemde verzekeringspolissen kunnen worden gecombineerd met een doorlopende levensverzekering, of met een jaarlijks te verlengen levensverzekering. Bij de laatste optie wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van uw leeftijd.

Extra dekkingsmogelijkheden

U hebt ook de mogelijkheid tot het uitbreiden van de polisvoorwaarden met de volgende dekkingsmogelijkheden:

Premiebetaling

De premiebetalingen kunnen naar keuze worden voldaan in maandelijkse termijnen, per kwartaal of jaarlijks. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het doen van een eenmalige premiestorting.

Fiscaal voordeel

Na het 12e jaar geniet u een fiscale rentevrijstelling van 75%.