1 2 3

Levensverzekeringen

Laat uw naasten niet onverzorgd achter…

De belangrijkste overweging voor het afsluiten van een levensverzekering betreft het tijdig treffen van voorzieningen voor uw naaste familieleden voor het geval u komt te overlijden en u uw nabestaanden niet wilt achterlaten met problemen van financiële aard.

In het kort zullen wij ingaan op de twee meest voorkomende vormen van levensverzekeringen.

Hypotheek verzekering

U bent voornemens om een hypotheek af te sluiten op een door u aan te kopen woning, of voor de renovatie van huidige woning. De hoogte van het hypotheekbedrag wordt medebepaald aan de hand van uw inkomen. Zolang u in leven bent, zal uw inkomen voldoende zijn om de maandelijkse lasten voor het betalen van de rente en aflossing te kunnen voldoen.

Door een levensverzekering af te sluiten en deze te cederen aan de gelduitlenende instelling, zijn uw nabestaanden er van verzekerd, dat bij uw onverhoopt overlijden het openstaande kapitaal wordt uitbetaald, of de nog te betalen termijnen worden voldaan.

De betaling van de premie voor een levensverzekering kan worden gedaan door een eenmalige premiestorting (ook wel afkoopsom genoemd), of via periodieke betalingen, bijv. maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.

Levensverzekering met uitgebreide dekking

U kunt ook kiezen voor het afsluiten van een levensverzekering, welke voorziet in één of meerdere van de volgende situaties:

De verschillen

Het verschil in beide bovenomschreven verzekeringsvormen ligt in het feit, dat de Hypotheekverzekeringspolis alleen het financiële risico dekt, maar niet voorziet in een einduitkering, tenzij u dit meeverzekert.

De premie voor de als tweede omschreven verzekeringsvorm ligt weliswaar hoger, maar voorziet altijd in een uitbetaling van de overeengekomen bedragen.